Ve Velkém Mederu chtějí využít geotermální energii

Termální voda se dosud využívala pouze na termálním koupališti.

Ve městě Veľký Meder budou možná vyrábět teplo z geotermální energie. Plánovaný projekt by dokázal vytápět až 70% objektů, které jsou připojeny do systému centrálního zásobování teplem.

O alternativním způsobu vytápění se ve městě mluví už několik let. Geotermální energie ve Velkém Mederu se dosud využívala pouze na místem termálním koupališti. Projekt, který již získal stavební povolení, by mohl snížit náklady na teplo pro ty obyvatele, kteří jsou připojeni do systému centrálního zásobování teplem.

Předpokládaná teplota na ústí vrtu je zhruba 85 až 100 ° C, přičemž vydatnost zdroje se odhaduje na 10 litrů za sekundu.

Ve Velkém Mederu dnes existují 2 soustavy centrálního vytápění. V případě realizace projektu se budou muset kompletně zrekonstruovat a vzájemně propojit, třeba bude také vybudovat výměníkovou stanici.

Náklady celého projektu se odhadují na zhruba 3,5 milionů eur. Relativně vysokou vstupní investici má v budoucnu vykompenzovat nižší a stabilní cena tepla pro spotřebitele. Tepelné hospodářství, které je ve vlastnictví města Veľký Meder, se rovněž může ucházet o spolufinancování s Bruselem. Existuje možnost čerpání prostředků EU z Operačního programu Kvalita životního prostředí.

Časový horizont realizace projektu od začátku výstavby až po jeho zprovoznění se odhaduje v rámci roku 2016.

Na Slovensku jsou dnes tři soustavy centrálního zásobování teplem na bázi geotermální energie. Nejstarší z nich se nachází ve městě Galanta, která se spustila se do provozu v roce 1996. Další dva takové systémy najdeme v městech Šaľa a Sereď. Geotermální energie v nich funguje jako základní zdroj tepla, jako doplňkové zdroje se využívají kotle na zemní plyn.

Využíváním geotermální energie při výrobě tepla se ušetří na nákupu zemního plynu. Úspory jsou tedy ve variabilní složce ceny. Překážkou dalšího rozvoje jsou vysoké investiční náklady, které se projeví ve formě odpisů ve fixní složce ceny tepla. Po splacení investice může cena tepla výrazně klesat, dokonce až o 30%.

Potenciál geotermální energie na Slovensku je obrovský. Podle Radovana Černák ze Státního geologického ústavu Dionýsa Štúra je na našem území k dispozici 6.234 MW tepelné energie, ale reálně se využívá pouze 345 MW. "Ze 141 geotermálních vrtů se v současné době využívá 46. Z toho velká většina z nich se nachází v centrální depresi Podunajské pánve," zdůraznil vědecký pracovník Oddělení hydrogeologie a geotermální energie.

Geotermální vrty na Slovensku se dominantně využívají pro rekreační účely, v mnohem menší míře také na vytápění a pro potřeby zemědělství.

Zdroj: www.velkymeder.sk