Čičovské mrtvé rameno

12km Mŕtve rameno Čičov

Jedno z nejkrásnějších chráněných přírodních oblastí Žitného ostrova

Jedno z nejkrásnějších chráněných přírodních oblastí Žitného ostrova je mrtvé rameno Dunaje na hranici Číčov. Toto jezero nesouměrného tvaru vzniklo v roce 1899, kdy Dunaj protrhl hráz. Jeho rozloha je spolu s ochranným územím 135 ha, z toho voda zabírá 76,5 ha. Průměrná hloubka vody je 7,5 m.

Toto území je chráněnou přírodní rezervací od roku 1964, která dostala název Lion podle francouzského vojáka, který se usadil na jeho břehu na konci I. světové války.

Z přírodovědného hlediska je významná rostlinná a živočišná říše tohoto území, protože zde žije několik dnes již vzácných chráněných druhů. Jezero obklopuje hustý les. Vzácný krajinářsko, estetický úsek s výskytem glaciálního relikty hraboše severského (Microtus oeconomus), chráněného rostlinstva (leknín bílé, stulík), rákos na břehu jezera poskytuje ideální životní prostředí pro ptáky. Žije zde 107 druhů stěhovavých ptáků, převážně vodní druhy: volavky, lyska, luční jestřábi a jiné. Z druhů ryb musíme zmínit dunajského divokého kapra, blatniaka tmavého, sumeček.

Návštěva rezervace je možná pouze pěšky a výhradně po vyznačených stezkách. Na jižní straně rezervace, podél Dunaje, vede cyklostezka.

V období kladení vajec ptáků
(od l. března do 15. července) je návštěva chráněné přírodní oblasti zakázána.
Hamský luh představuje značně zazemnené původní dunajské rameno, má bahenní charakter a jejím středem protéká kanál s dost ustálenou hladinou vody. Charakteristický je hustý zarůst rákosu. Žijí zde některé ohrožené druhy obojživelníků, plazů a ptáků s kriticky ohroženým druhem rákosník. Je to nejstarší zbytek zazemňovania dunajských ramen ve zdejší oblasti se vzácnou bažinná biocenózy.

Charakteristický je bohatý porost vrb s hustým podrostem. V potoce žije vzácná ryba bahňáci tmavý. V severní části potok vytváří rybník.

Čičovský les
bezprostředně souvisí s Hamským rákosem s pestrým porostem listnatých dřevin s hustým podrostem. Na jižním okraji lesa je mělké jezírko.

Alúvium Dunaje
je dokladem zbytků posledních lužních lesů od Číčov téměř po Kravany nad Dunajem. Žije a roste zde typická flóra a fauna, mezi nimiž je mnoho chráněných.