Skokanský bazén

Bazén plný zábavy!

Teplota 26-28 C°, Plocha 215.00m2, Hloubka 1.90-3.90m

Kromě zážitku ze skákání nabízí pro zdatnější využít lezeckou stěnu nad vodou, nebo úžasný pohled z vodopádů. Ze skokanského bazénu, který má nepravidelný tvar, se skáče buď ze skokanských bloků nebo ze skokanských plošin z výšky 1,50 m, 2,60 m a 3,60 m nad hladinou vody.

Provozní řád

Každý návštěvník je při vstupu do areálu povinen seznámit se s provozním řádem a dodržovat jeho ustanovení.

Všechny aktuální pokyny v areálu koupaliště jsou nadřazeny obecným pokynům.

PROVOZNÍ POKYNY PRO NÁVŠTĚVNÍKY

1, Návštěvu Letního zážitkového světa absolvuje každý na vlastní odpovědnost, přičemž za dítě mladší
14 let odpovídá jeho rodič nebo dospělá osoba, která dítě doprovází.
2, Uživatel je povinen chovat se tak, aby neohrozil svůj život, ani život ostatních koupajících se.
Z toho důvodu nesmí přeceňovat své fyzické schopnosti a svou zdatnost, musí brát ohled
na svůj současný zdravotní stav.
3. Uživatel je povinen dodržovat tato ustanovení a dbát pokynů plavčíků a provozovatele
tohoto zariadenia.UŽÍVANIE skokanských BAZÉNU JE VLASTNÍ ODPOVĚDNOST NÁVŠTĚVNÍKA !!! 1, Zdržovat se v prostorách skokanského bazénu je povoleno pouze během provozní doby a pod dohledem plavčíka.
2, Skákání do bazénu je povoleno pouze z místech k tomu určených.
3, Skokanský bazén smí používat výhradně plavci !!!
4, Dětem do 12 let skákání ze skokanské plošiny z výšky 3,6 m a 2,5 m je zakázáno !!!!
5, Děti ve věku do 14 let smí do bazénu vstupovat pouze pod dozorem dospělé osoby
(Nad 18 let), která za jejich chování, bezpečnost a dodržování tohoto provozního řádu
jakož i pokyny plavčíků odpovídá po celou návštěvy.
6, Startovní můstek nebo skokanskou plošinu může použít najednou pouze 1 osoba.
7, Před skokem je návštěvník povinen ujistit se, že prostor dopadu je volný!
8. Po skoku je návštěvník povinen opustit okamžitě prostor dopadu a následně bazén.
9, Při skocích návštěvníci nemohou používat žádné předměty pro neplavce jako např. kruhy, plavecké destičky, nafukovací rukávníky, ploutve a také plavecké brýle a ostré předměty, skleněné věci ...)
10, Je zakázáno sedět na startovacích můstcích a na skokanských plošinách!
11, skokanské BAZÉN NENÍ URČENÝ K plavání a potápění !!!
12. akorabatické skoky A Salt JSOU ZAKÁZANÉ!
13, Lezecká stěna je vybavena s dvěma dráhami. Na každé dráze může zdržovat najednou pouze 1 osoba.
14. Dětem do 8 let lezení na lezecké stěně je zakázáno!
15. Během vlnění vody ve vlnovém bazénu (1 hod / 20 min) skokanská věž je zavřená! Skákat se smí jen
ze startovacích můstků.
16, Do skokanského bazénu mají zakázaný přístup: OSOBY POD VLIVEM ALKOHOLU
AŤ omamných!
17, Osoby, které nerespektují pokyny provozovatele a plavčíků mohou být z bezpečnostních důvodů vykázány
z areálu bez nároku na vrácení vstupného.
18, V případě úrazu, poranění a nevolnosti je návštěvník povinen přivolat plavčíka.
Za poranění a úrazy způsobené vlastní nedbalostí, neopatrností nebo porušením provozního řádu, příkazových a zákazových piktogramů, provozovatel neodpovídá.
19, V případě nepříznivého počasí (jako bouře, blýskání nebo silného větru) jsou návštěvníci z bezpečnostních důvodů povinni opustit bazén.Bazén je v provozu během letních měsíců!

Bazén je v provozu během letních měsíců!