12km Mŕtve rameno Čičov

Čičovské mŕtve rameno

Navštívte i Vy jednu z najkrajších chránených prírodných oblastí Žitného ostrova, ktorou je mŕtve rameno Dunaja pri Číčove. Nájdete tu dnes už zriedkavých, chránených druhov rastlín a živočíchov. Žije tu 107 druhov vtákov,prevažne vodné druhy ako sú: volavky, lysky, lúčne jastraby a iné. Z druhov rýb musíme spomenúť dunajského divého kapra,blatniaka tmavého, sumčeka. Rezerváciu môžete navštíviť len pešo a výhradne po vyznačených chodníkoch. Na južnej strane rezervácie, pozdĺž Dunaja, vedie cyklistická dráha. V období kladenia vajec vtákov (od 1. marca do 15. júla) je návšteva chránenej prírodnej oblasti zakázaná.