Slovensko termálne kúpaliská

Malá veľká krajina, krajina hradov a termálnych kúpalísk, navštívte termálne kúpalisko Veľký Meder.

Kúpele, latinský názov Balneum, je všeobecne povedane sprchovací alebo vaňový kúpeľ, širšie označenie označuje miesto, kde sa vykonávajú liečebné kúpeľné kúry. Pravdepodobne už pred štyrmi tisíckami rokov vznikali najstaršie kúpele a bazény pri veľkých riekach v indických mestách.

Aj v Starom Egypte existovali kúpele s prepracovanou prevádzkou. Kúpele okrem iného poskytovali možnosť robotníkom, pracujúcim na stavbe pyramíd, dodržiavať svoje hygienické zvyklosti. Napríklad v Číne k najmarkantnějším rozšíreniam kúpeľníctva dochádzalo za dynastie Čou v rokoch 1100 - 300 pred našim letopočtom. Kúpele boli pôvodne spoločné pre obe pohlavia.

V Japonsku sa verejné kúpele začali budovať s rozvojom budhizmu. Ich teplota dosahovala až 50 ° C. Vďaka tejto vysokej teplote vody bolo nutné sa adaptovať a navštevovať kúpele už od detstva. Neskôr sa pristúpilo k variante kúpeľov oddelených pre mužov a ženy, čo samozrejme nezabránilo pokušeniu pozorovať opačné pohlavie vo chvíľach relaxácie.

Termálne kúpalisko Veľký Meder - Thermal Corvinus

Ubytovanie 80m od kúpaliska - Hotel Thermal Varga ***

Slovensko geografia

Slovenská republika má dlhý tvar, je to vnútrozemský štát v strednej Európe. Má rozlohu 49 035 km ² a žije tu približne 5,43 milióna obyvateľov. Hraničí s Českom (251,8 km), Rakúskom (107,1 km), Poľskom (541,1 km), Ukrajinou (97,8 km) a Maďarskom (654,8 km) [7]. Hlavným a najľudnatejším mestom je Bratislava.

Slovensko história

Prvý štátny útvar Slovanov na území dnešného Slovenska bola Samova ríša (7. storočie), neskôr Nitrianske kniežatstvo (začiatok 9. storočia), ktorého spojením s moravským kniežatstvom vznikla v roku 833 Veľká Morava. Od polovice 10. do konca 11. storočia sa územie Slovenska postupne začlenilo do Uhorska, ktoré sa v roku 1526 stalo súčasťou Rakúskej monarchie (Habsburskej monarchie), od roku 1867 zvanej Rakúsko-Uhorsko. Po rozpade Rakúsko-Uhorska v roku 1918 bolo Slovensko súčasťou Československa až do roku 1993 (okrem obdobia samostatnosti počas Prvej Slovenskej republiky). 1. januára 1993 vznikla rozdelením tohto štátneho útvaru samostatná Slovenská republika.

Slovenská republika, EU

Slovenská republika je parlamentnou demokraciou, úradným jazykom je slovenčina. Od 1. mája 2004 je Slovensko členom Európskej únie, od 21. decembra 2007 je členom Schengenského priestoru. Od 1. januára 2009 je 16. členom Európskej menovej únie - Eurozóny a oficiálnou menou sa stalo euro, ktoré vystriedalo slovenskú korunu.

Slovensko termálne kúpalisko, Veľký Meder