30km Cyklo Kolárovo - Komárno

Otvorili cyklocestu popri Váhu, cez Kolárovo smerom do Komárna, Komáromu

Sedemnásť kilometrový úsek cyklotrasy Kolárovo - Komárno s prepojením na maďarský Komárom, Slávnostnú pásku prestrihli primátori oboch slovenských miest Anton Marek a Arpád Horváth spolu s predsedom Európskeho zoskupenia územnej spolupráce Pons Danubii Zoltánom Barom. Projekt cyklotrasy vo výške 2,59 milióna eur spolufinancovala Európska únia, Slovenská republika a obe mestá prostredníctvom Pons Danubii.

Výhodou cyklotrasy je jej priechod zo Slovenska do Maďarska, kde si možno pozrieť pamätihodnosti mesta Komárom HU, prípadne pokračovať po ďalších trasách aj viac do vnútrozemia.

Ďaľší krok by malo byť vybudovanie 1,5 kilometra cyklochodníka v Kolárove, ktorý by sa napojil smerom na Šaľu a Vážsku cyklomagistrálu. To by bolo potom spojenie z Maďarska až po Tatry.