30km Komárno

Ve městě Komárno naleznete historickou pevnost, která chránila město před Turky. Určitě nevynechejte náměstí evropy, jehož Architektem je p. Nándor Litomerczky.

Město Komárno - Nádvoří Evropy

Komárno na svém Nádvoří Evropy umístilo více než čtyři desítky budov, postavených v měřítku jedna ku jedné, které reprezentují architekturu a stavební slohy typické pro různé evropské státy. Obdivovat a případně i porovnávat můžete pestrobarevné budovy z Finska, Walesu, Vatikánu, Islandu či Grónska, odpočinout se dá na lavičkách u fontány nazvané Milénium. Tvůrcům se podařilo vytvořit harmonickou souhru někdy absolutně odlišných architektonických znaků. Při prohlídce pestrobarevných budov se nezapomeňte porozhlédnout i po sochách patronů Evropy, které dotvářejí atmosféru nádvoří - ať už je to socha Zikmunda Lucemburského, Matěje Korvína, Panny Marie či Marie Terezie. Nádvoří je oblíbenou zastávkou turistů, které láká jeho zvláštní příjemný charakter.

Komárno pevnost

Komárno je největším, nejvýznamnějším a nejzachovalejší pevnosti komplexem na Slovensku. Komárňanská pevnost je jedinečnou ukázkou fortifikační architektury 16. až 19. století. Možná zde vidět bastiónový, polygonální i fortový systém opevnění. Ve své době byla největší obrannou stavbou Rakousko - uherské monarchie. Vzhledem ke své monumentalitě a zachovalosti patří mezi unikáty iv evropském měřítku.