25km Vodné dielo Gabčíkovo

Vodní dílo Gabčíkovo, je původně projektované a stavěné jako součást Soustavy vodních děl Nagymaros  - Gabčíkovo a leží na řeke Dunaj poblíž Bratislavy, hlavního města Slovenska..

Vodní dílo Gabčíkovo

Vodní dílo Gabčíkovo

Výstavbou Vodního díla Gabčíkovo bylo eliminovaných 7 brodových úseků, zvýšily se cestovní rychlosti, byla odstraněna plavební úžina při Bagomeri a byly vytvořeny příznivé plavební hloubky v bratislavském přístavu.

Vodní dílo Gabčíkovo. Dunaj jako druhá nejdelší řeka Evropy představuje vodní cestu, jejíž význam jako plavební cesty v současnosti stoupl aktivací průplavu Rýn - Mohan - Dunaj. Úměrně tomu narostly požadavky na vytváření odpovídající plavební dráhy, na brodových úsecích zejména prohlubováním koryta a uzavíráním vedlejších ramen. 

Vodní dílo Gabčíkovo dále zajišťuje plynulou celoroční plavbu, poskytuje elektřinu v množství cca 8% roční spotřeby Slovenské republiky, stabilizuje koryto Dunaje a vytváří podmínky pro ochranu Městečko leží uprostřed Evropy v blízkosti hranic s Rakouskem a Maďarskem. Účelem Vodního díla je především ochrana před povodněmi, které na přilehlém území Dunaje již vícekrát způsobily katastrofické záplavy.vnitrozemské delty Dunaje i možnosti pro rekreační rozvoj celého přilehlého území.

Ve Vodním díle Gabčíkovo se zrcadlí schopnost člověka sladit své zájmy s potřebami přírody. Vyhlídkové plavby lodí z Gabčíkova. Vyhlídkové plavby lodí Ondavou v Gabčíkovo pro návštěvníky má připraveny 2 programy okružních plaveb a 4 vyhlídkové plavby do Čuňovo, Štúrovo, Ostřihomi nebo do Budapešti.Je možné uspořádat na lodi i: bankety,oslavy životních jubileí, recepce, svatby.

Vodní díla Gabčíkovo původně navržena a postavena jako součást rámců vodních děl Gabčíkovo - Nagymaros na Dunaji leží v blízkosti Bratislavy, hlavního města Slovenské republiky.Město se nachází v polovině Evropa blízko hranic s Rakouskem a Maďarskem.Účelem vodního díla je především ochrana před povodněmi, který vícekrát způsobil Dunaj. Dále voda poskytuje hladký práci po celý rok navigace, poskytuje elektřinu v množství cca 8% své roční spotřeby Slovenské republiky, stabilizovaný Dunaje a vytváří podmínky pro ochranu vnitrozemské delty Dunaje a rekreačních příležitostí pro rozvoj přilehlého území . Ve vodních děl Gabčíkovo odráží schopnost člověka sladit své zájmy s potřebami přírody. Přijďte se podívat, jste vítáni od pohostinných lidí a krásná příroda.

Vodní dílo Gabčíkovo

View Larger Map

vodní dílo gabčíkovo atrakce, vodní dílo gabčíkovo seznam zajímavostí, vodní dílo gabčíkovo poznejte slovensko, vodní dílo gabčíkovo památky, vodní dílo gabčíkovo dunajská streda, vodním díle gabčíkovo